Általános szerződési feltételek

Perx Plus Kft.
6724 Szeged, Árvíz u. 22.
Adószám: 23559299-2-06.
Cégjegyzékszám: 06-09-017844.
Bankszámlaszám: 10402609-50526589-51491004
Tel: (62) 611-030. Fax: (62) 611-034.
E-mail: info(kukac)webhely.net

Domain regisztráció | Tárhely és virtuális szerver | Webáruház telepítés és keresőoptimalizálás


A Jelen szerződés mely létrejött a tárhely szolgáltatója a Perx Plus Kft. (továbbiakban mint Szolgáltató) és a szolgáltatásokat igénybevevő felhasználója (továbbiakban Felhasználó) között, a felek számára a következő jogokat biztosítja és kötelezettségeket jelenti:

1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére a Szolgáltató szerverén korlátolt méretű (mellékelt táblázatból választott) tárhelyet biztosít.

2. A Felhasználó web oldalain nem jelentethet meg sértő, társadalomra veszélyes, hatályos magyar jogszabályba ütköző, illetőleg egyébként jó erkölcsbe ütköző vagy a szolgáltató érdekeit sértő szöveget, képet, ábrát vagy egyéb formájú információt. Amennyiben a jelen pontban részletezett vagy azzal azonos kategóriába eső információ jelenik meg a Felhasználó web oldalain, úgy az oldalait a szolgáltató tájékoztatás, illetve a Felhasználó hozzájárulásának kikérése nélkül, azonnal eltávolíthatja, törölheti.

3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alábbi esetek esetén az oldal azonnal külön értesítés nélkül törlésre kerül:
* Szexuális tartalmú oldalak elhelyezése és bemutatása
* MP3 és Warez oldalak üzemeltetése és bemutatása
* IRC bot és szerver működtetése
* A szolgáltató mail szerverén küldött SPAM levelekért. A SPAM levél küldés esetén a Szolgáltató kártérítésre kötelezi a Felhasználót.
* Szerzoi jogokat sérto tartalmú anyagok elhelyezése és bemutatása
* CGI-SHELL futtatása
* topsites scriptek futtatása

4. A szolgáltató CGI futtatási lehetőséget biztosít a felhasználó részére, de fenntartja a jogot, hogy bizonyos CGI scriptek futtatását korlátozza, ha azok a szolgáltató szerverét és a többi felhasználó tárhelyének biztonságát veszélyeztetik. CGI chat és hasonló scriptek futtatása tilos.

5 . A Felhasználó a szolgáltatásért a szolgáltató díjszabásában foglalt havidíjat fizeti meg a Szolgáltató által kiállított számla alapján. A Felhasználó a Szolgáltató által kibocsátott hatályos díjszabást WEB lapján megtekintheti (www.webhely.net).

6. A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató bizalmasan kezeli, ezeket harmadik személy számára a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja ki.

7. A Felhasználó adataihoz történő hozzáférés érdekében a Szolgáltató kódszavat biztosít a Felhasználó számára. A kódszó titkosságának megőrzése a Felhasználó felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a kódszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.

8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által az oldalain elhelyezett információk valódiságáért, és a benne elhelyezett tartalomért.

9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért.

10. Szolgáltató azonnali hatállyal - előzetes értesítés nélkül - felmondhatja a szerződést, amennyiben a 2. 3. és 4. pontokban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel.

 

11. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

12. A szerződés felmondása nem mentesíti a Felhasználót a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

13. A szolgáltató kártérítést kezdeményez a felhasználóval szemben amennyiben az megsérti a szolgáltatási feltételeket és ezzel kárt okoz a szolgáltató valamint a többi felhasználó részére.

14. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére biztosított, a díj fizetés alapjául szolgáló tárhely tényleges forgalmának megfigyelésére, mérésére és regisztrálására, zárt számítógépes rendszerben.

15. A Szolgáltatónak joga van bármikor, ha úgy ítéli meg, hogy szükséges a felhasználó webtárhelyét másik szerverre áthelyezni (ez nem számít hibának, nem kérhető kártérítés a szolgáltatótól).

16. Az erőforrásokkal visszaélés elkerülése végett a Felhasználó az alábbi megkötéseket köteles betartani: Az erőforrások (gép, cpu, ram, hdd, net sávszélesség) maximáslis kihasználásának számítása: minden Felhasználó csak az összes Felhasználó átlagának maximum a duplájáig terhelheti a rendszert. Abban az esetben, ha a terhelés túllépi ezt a határt figyelmeztetésben részesül. Ha a Felhasználó a figyelmeztetést követően továbbra is a határérték felett működteti oldalait a Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül felmondja. Ebben az esetben a már kifizetett díj visszaigénylésére nincs lehetőség.

17. A szerverről küldhető e-mailek száma (PHPlist, Webgalamb, lev.lista, stb) 450 mail/óra/domain, ill. 4.000 mail/nap. A hírlevél tárhelyünkre ezen korlátozás nem vonatkozik. Az elektronikus hirdetés szabályozásáról szóló rendelkezéseket itt találja.

18. Szolgáltató mindent megtesz a Felhasználó tárhelyén elhelyezett adatainak biztonsága és megőrzése érdekében. De különösen FONTOS és a Szolgáltató nyomatékosan felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az adatvesztésért NEM vállal felelősséget, és a Felhasználó ezzel kapcsolatos mindennemű kártérítési igényéről lemond. A Felhasználó a cPanel felületen biztonsági mentést készíthet tárhelyéről, a mentés tehát a Felhasználó feladata. A Szolgáltató az általa készített mentésekért felelősséget nem vállal, azokat elsősorban adminisztrációs célból készíti.

19. A jelen szerződés azonnali felmondásra kerül ha a Felhasználó a Szolgáltató által regisztrált domain nevet másik szolgáltatóhoz kéri át (átregisztrálja) és erről a Szolgáltatót a Felhasználó előzetesen nem tájékoztatja. A szerződés felmondásával azonnali hatállyal megszüntetjük az ügyfélnek nyújtott összes szolgáltatásunkat.

20. A jelen Általános Szerződési Feltételek figyelmetlen olvasása nem mentesít annak betartása alól.

21. A szerződés időtartama, felmondása: Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül e-mailban vagy postai levélben jogosult felmondani a hónap utolsó napjával. Felmondási idő egy hónap. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének Szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató közötti különböző szerződéseket a Szolgáltató összefoglalva kezeli. A Felhasználó nevére kiállított számlákat a Szolgáltató egy folyószámlán vezeti. Ennek megfelelően, amennyiben az Felhasználó a folyószámláján tartozás keletkezik, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó bármelyik szolgáltatását korlátozza. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést vagy szüneteltetni a szolgáltatást, amennyiben a 3. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel.  A szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

22. Egyebek: Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar PTK. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az ISzT által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) a Felhasználó magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.

 

Powered by WHMCompleteSolution